CHANCE 2 CHANGE.

Een keerpunt in je leven,soms dmv bemoeizorg op laagdrempelig niveau.Er zijn groepen die moeilijk bereikbaar zijn door schaamte of geen hulp willen,omdat ze bang zijn.

Vaak zijn deze mensen onbereikbaar en als de hulpverlening ze bereikt is er vaak niet de juiste en adequate hulp die noodzakelijk is.

Dit is vaak het geval bij ggz clienten ,alcohol;drugs verslaving en in sommige gevallen zijn er ook kinderen bij betrokken.

Hier spring ik als dienstverleners op in,

Op een laagdrempelige manier bied ik hulp op thuiszorg gebied en keren het tij,zodat veelvoorkomende dingen b.v verwaarlozing verkomen kan worden,of het risico kleiner maakt en zo een veilig leefmilieu te creeren.

In Nederland zijn veel multi problem gezinnenen dat kan door allerlei omstandigheden komen.

Vaak is er al hulp in de gezinnen , maar moet er even iets meer gebeuren.

De aankomende veranderingen in de zorg speel ik op in.

In de zorg gaat veel bezuinigd worden en er worden minder uren toegekend.

Ik combineren de zorg n.l huishoudelijke hul,groeps;individuele begeleiding

En zorg met verblijf in 1 pakket.

Wij hebben als dienstverleners onze handen ineen geslagen om deze huishoudens te helpen met ieder zijn expertise en levenservaring.

Wij zijn van mening door levenservaring meer inlevingsvermogen en zorg moet zonder tijd.

Dit houdt niet in dat we 24 uur tot beschikking staan, maar wel dat er meer tijd en aandacht gestoken wordt waar nodig zonder tijdsdruk.

De zorg is liefdeswerk en de tijd die je in een ander steekt met liefde geeft voldoening en eer van je werk.

De clienten hebben de keus waaruit ze kiezen en op welk moment.De client is dus baas over eigen portomonnee.

Omdat behoeftes verschillenper persoon soms per week.Dit houdt in dat de client van tevoren bepaald welke zorg ontvangen wordt.

Het kan bv 3 uur huishouden zijn 1 ochtend en de week erop individuele begeleiding .

Er is zelfs de mogelijkheid deze uren te combineren of op te sparen.

Wij participeren in een hulpvraag en werken zo naar een einddoel.

Vaak zal dit een overzichtelijk en georganiseerd huishouden zijn i.s.m de client

En de hulpverlener die met de hulpvraag komt.

Wij spelen in op de hulpvraag naar eigen behoefte van de client tegen zo laag mogelijke kosten.

Dit alles maakt het uniek en goedkoop.

Doordat er gekeken wordt naar de behoefte van de client zonder teveel instellingen en tussenpersonen.

Met deze samenwerking kunnen we de kosten laag houden en een goede kwaliteit bieden,omdat wij allemaal als ZZP’ër werken.

Er wordt gewerkt met een pgb budget of particulier,daarin wordt geen onderscheid gemaakt in de kosten want iedereen is gelijk.

De kosten bedragen voor iedereen €35 per uur voor dit programma,maar exclusief evt reiskosten of ander gemaakte kosten voor het werk.