De drie hoofddoelen

1.Het op professionele wijze bieden van begeleiding en coaching aan kinderen vanaf 6 jaar
2.Het bijdragen in de sociale ontwikkeling en het vergroten van het zelfvertrouwen.
3.Het ontlasten van de thuissituatie.
Deze doelen kunnen bereikt worden door op maat gemaakte begeleidingsvormen die het beste aansluiten bij de hulpvragen:
Groepsbegeleiding
Thuisbegeleiding
Logeren/Vakanties
Uitstapjes
Sport
 Coaching

Logeren:
Is een vorm van groepsbegeleiding/tijdelijk verblijf waarbij doelgerichte begeleiding en ondersteuning wordt geboden. Het logeren draagt in grote mate bij aan het bevorderen van
de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid waarbij op een sportieve en actieve wijze wordt samengewerkt. Tevens levert het een grote bijdrage aan de ontlasting van de mantelzorgers. Deze vorm van begeleiding vindt  plaats in kleine groepen met leeftijd- en lotgenoten.

groepsbegeleiding ter bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden:
 De groepsbegeleiding bij wordt vormgegeven middels themagericht werken. De thema’s worden ondersteund door bijpassende activiteiten, waardoor het ‘leren’ en ‘ervaren’ met leeftijdsgenoten op een natuurlijke en ongedwongen manier plaatsvindt. Het delen van kennis, ervaringen en gevoelens draagt bij aan de sociale ontwikkeling en de vergroting van het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De begeleiding vindt wekelijks plaats met een vaste groepssamenstelling.

Thuisbegeleiding: De thuisbegeleiding richt zich onder andere op de kennis van omgang met mensen met langdurige psychiatrische en/of verstandelijke beperkingen. Begeleiding binnen het gezin, de wijze van omgang met elkaar en de opvoeding (psycho-educatie), de situatie op school of op de werkplek, het leren plannen/structureren, het uitbreiden van het netwerk en het ondersteunen en verstevigen van het draagvlak voor mantelzorgers en het systeem waarin de cliënt zich bevindt.