Gezinsbegeleiding / gezinscoaching

De individuele begeleiding is per persoon, maar soms is het belangrijk dat er begeleiding voor het gehele gezin is. Ouders zijn vaak op zoek naar handvaten, hoe met hun kinderen om te gaan. Zo kan er ondersteuning geboden worden in opvoedkundige vraagstukken zoals:

Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn kind?

Hoe kunnen wij als gezin het beste omgaan met de beperking van ons kind, broer of zus?

Hoe kan ik mijn kind motiveren in het maken van zijn of haar huiswerk?

Voor ouders met psychische
problemen of multi problem gezinnen

Het ouderschap en de opvoeding kan soms moeilijk zijn. Dan kan gezinsbegeleiding  een oplossing zijn. Naast dat ik de ouder(s) leer om te gaan met zijn/haar eigen problematiek, richt ik mij op het versterken van opvoedkundige vaardigheden van de ouder en het creëren van een veilig thuis voor de kinderen.

Ik ondersteunen ouders bij: *psychische problemen
*Ondersteuning Huishouden
*Zorg voor het gezin
*Opvoeding.
*Overige problematiek evt i.s.m andere hulpverleners aanwezig

De begeleiding richt zich op het bieden van zowel praktische hulp en het trainen van vaardigheden als op het leren omgaan met jouw (psychische) problematiek in combinatie met de opvoeding van je kind.